glowka02
Placeholder  Image

1768

TOPOGRAF.COM.PL

Placeholder  Image

1808

Placeholder  Image

1839

Placeholder  Image

1910

Placeholder  Image

1933

       Zapraszam do kupna zestawu map z pokryciem całej Polski i . Nosnik to dwie                                                                         płyty DVD

BEZ KRESÓW

Po wpłacie pieniedzy na konto przesyłam mapy w ciągu dwóch dni roboczych

Numer konta i dane do przelewu są na stronie JAK KUPIĆ

 

 Nr  16       WIG 100

Placeholder  Image

Odzyskanie niepodległości przez Polskę postawiło wyzwanie przygotowania aktualnych map dla nowego państwa. Po zaborcach pozostało bowiem 9 układów triangulacyjnych z 8 różnymi punktami odniesienia. Ujednoliceniem tego miał się zająć powołany w 1919 Wojskowy Instytut Geograficzny (początkowo pod nazwą Instytut Wojskowo-Geograficzny) z siedzibą w Warszawie. Rozpoczął on swoją działalność od standaryzacji i aktualizacji map zaborczych (pruskich, rosyjskich i austro-węgierskich). Mapy te, wydawane w różnych skalach, służyły za podstawę map w skali 1:100 000. Do 1926 wydano w ten sposób mapy pokrywające 40 proc. kraju.

Od 1927 WIG przystąpił do sporządzania jednolitej sieci triangulacyjnej i wykonywania własnych oryginalnych arkuszy w skali 1:100 000, znanych jako typ drugi. Wydawane one były w manierze dwubarwnej (elementy topograficzne czarne, warstwice brązowe), w niektórych przypadkach poprzez nadruk dodawano dwa inne kolory. Od 1929 zaczął zaś ukazywać się tzw. typ trzeci - mapy wydawane były w wersji dwu- i czterobarwnej. W 1931 przystąpiono do publikacji mapy taktycznej w wersji czterobarwnej, znanej jako typ normalny. Do 1939 udało się wydać wszystkie arkusze (było ich łącznie 482), choć duża część Kresów Wschodnich nie doczekała się najnowszej wersji mapy. Polskie mapy kartograficzne wydawane przez WIG były bardzo cenione w całej Europie i w podstawowych skalach kopiowane, zarówno przez Niemców, jak i aliantów. Obecnie są one bardzo wartościowym dokumentem dla historyków.

Instytut wydawał wspólnie z sekcją Geograficzną Towarzystwa Wiedzy Wojskowej kwartalnik „Wiadomości Służby Geograficznej”, który ukazywał się w latach 1927-1939.

Po wybuchu kampani wrześniowej Instytut ewakuował się poprzez Lwów do Francji, gdzie został reaktywowany, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii. Początkowo mieścił się w Londynie, a następnie przeniesiony został do Edynburga, w Szkocji, gdzie istniał do 1946 roku. Oficerowie WIG-u sporządzali mapy dla wojska polskiego walczącego na Zachodzie oraz dla wywiadu brytyjskiego (mapy miast polskich). Część z nich, wzięta do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r, została zamordowana w Katyniu, a część trafiła do LWP.

Do tej pory nie została wyjaśniona rola kilku pracowników Instytutu, którzy po klęsce wrześniowej powrócili do okupowanej przez Niemców Polski i podjęli pracę dla okupanta. Prawdopodobne jest, że kilka osób podjęło współpracę z Niemcami, faktem jednak jest, że wśród polskich pracowników, mimo ścisłego dozoru, istniała komórka ruchu oporu, uczestnicy której wprowadzali celowe błędy do opracowywanych bieżąco map, oraz przemycali mapy na zewnątrz.

Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 141/0rg. oddział topograficzny został rozformowany. W jego miejsce utworzono Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) - (etat nr 29/1) o składzie osobowym 332 ludzi. Podlegał szefowi Sztabu Głównego.

W takim składzie funkcjonował do 1949, kiedy na fali czystek stalinowskich aresztowano większość przedwojennych oficerów i Instytut rozformowano. Na jego miejsce utworzono Oddział IX - Topograficzny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Wojskowe Zakłady Kartograficzne.

 

Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
Placeholder  Image
WIG 100p

Przedmiotem aukcji jest zbiór map arkuszy widocznych na skorowidzu

288 arkuszy 300 Dpi od 10 - 20 mb jedna mapa format JPG.

 

Do użytku domowego nie komercyjnego !!!

 

Kompletny zbiór przedwojennych map wojskowych dla terenu Polski i Prus Wschodnich w granicach 1919-1939, Mapy wykonane i wydane przed II Wojną Światową przez Wojskowy Instytut Geograficzny

W SKALI 1:100 000

Przedmiotem aukcji jest zbiór map arkuszy widocznych na skorowidzu

Białe arkusze na skorowidzu to istniejące mapy

Cały zestaw bez kresów mapy KOLOROWE I CZARNO BIAŁE

Na starych mapach można napszykład odszukać Zaginione wioski, kurhany, grodziska, nie istniejące leśniczówki, kamienie pamiątkowe, słupy milowe, grobowce, cmentarzyska, szańce, uroczyska, karczmy i gospody przydrożne, pola bitew, młyny wodne i wiatrowe oraz wiele innych miejsc, o których zapomniano... Archiwalne mapy są niezastąpioną pomocą dla miłośników historii lokalnej, tropicieli śladów przeszłości, poszukiwaczy skarbów, urzędów gmin, miast i powiatów, niekonwencjonalnych turystów.

Mapy są w skali 1:100 000 (1cm = 1 km).

Całość zajmuje ok. 7 GB (2 płyty DVD). Mapy są w formacie JPG Można je drukować i obrabiać graficznie.

 

 www.topograf.com.pl/sklep

srebrus@gmail.com

 

Tel. 501 - 17 - 22 - 99